Om onze bedrijfsvoering te verduurzamen is de CO2-uitstoot van de complete Riva Groep, waar Peugeot DAVO onderdeel van is, over 2019 in kaart gebracht. Nu dit bekend is kunnen wij actie gaan ondernemen om onze uitstoot stap voor stap te reduceren!

Daarom is Riva Holding B.V. sinds begin 2020 bezig met de CO2-prestatieladder op ambitieniveau drie. Dit certificaat biedt handvatten om de CO2-uitstoot in kaart te brengen en te reduceren. Peugeot DAVO is onderdeel van deze holding en draagt daarom gedeeltelijk bij aan de uitstoot die in bijgaande documenten te vinden is. Wilt u meer weten over de CO2-prestatieladder? Ga dan naar www.skao.nl.