Riva Holding, waar Peugeot DAVO onderdeel van is, heeft een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laten wij zien dat we actief werk maken van CO2-reductie.

Riva streeft naar een duurzame ontwikkeling en is ervan overtuigd dat goede ondernemersprestaties worden behaald zodra er balans is tussen People, Planet en Profit. Een belangrijk uitgangspunt is het streven naar een zo’n klein mogelijk ecologische voetafdruk. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door de bedrijven een enorme hoeveelheid energie bespaard.

We zijn er trots op dat dit certificaat behaald is!